POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona internetowa działająca pod adresem:

GROMADZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami.
Administratorem danych osobowych jest Jerzy Tynior.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

LOGI

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w AttHost Sp. z o.o. – KRS: 0000531899

EMAIL- FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio na adres e-mail – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Posłużą jedynie do ponownego kontaktu z Tobą. Dane te przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w firmie wp.pl lub na serwerach atthost.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi  na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
AttHost Sp. z o.o. – Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock Budynek Cotex Office Center. NIP: 7743221825, REGON: 360176289, KRS: 0000531899.
Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa. KRS: 0000580004, REGON: 142742958 NIP: 5272645593 – W celu korzystania z systemu mailingowego służącego do obsługi poczty elektronicznej.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

POLITYKA COOKIES

Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej arek-strony.pl.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanej skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej arek-strony.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku..